תובענות ייצוגיות

  • 16.04.23 בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד חברת WOLT משרדנו הגיש, בשיתוף עם משרד עו"ד שפירא בר-אור ושות', בקשה לאישור תובענה כייצוגית כנגד חברת WOLT בטענה לפיה WOLT מתקשרת עם שותפותיה (המסעדות) בהסדר כובל פסול. ביסוד בקשת האישור עומד הסכם ההתקשרות של WOLT עם המסעדות אשר אוסר על המסעדות להציע לבאים בשעריהן מחירים זולים יותר מהמחירים המוצגים בפלטפורמה של WOLT. כמפורט בהרחבה בבקשת האישור, התנאי החוזי אותו כופה WOLT על המסעדות מונע למעשה מהמסעדות "לגלגל" לצרכן (באופן מלא או חלקי) את החסכון שנוצר להן מכך שהמכירה אינה כרוכה בעמלה של כ 30% ל WOLT ובכך פוגע בתחרות ובצרכנים.
  • 16.04.23 אושר הסכם פשרה בבקשה לאישור תובענה כייצוגית כנגד חברת לופטהנזה ביום 19.12.2022 אושר הסכם פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה כייצוגית שהגיש משרדנו כנגד חברת התעופה הגרמנית לפוטהנזה. במסגרת הסכם הפשרה התחייבה לופטהנזה להשיב לציבור סך של כ 300,000 יורו בגין מיסי נמל ששלומה לה ולא הועברו ליעדם. כמו כן התחייבה לופטהנזה ליידע את לקוחותיה מעתה והלאה, בשלל אמצעי יידוע, אודות זכותם לדרוש השבה של מיסי נמל בעת אי ניצול כרטיס הטיסה (מצ"ב פסק הדין).
  • 16.04.23 אושר הסכם פשרה בבקשה לאישור תובענה כייצוגית כנגד חברת Hotels.com ביום 27.6.2022 אושר הסכם פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה כייצוגית שהגיש משרדנו כנגד חברת Hotels.com (מצ"ב פסק הדין).
  • 16.04.23 אושר הסכם פשרה בבקשה לאישור תובענה כייצוגית כנגד חברת Turkish Airlines ביום 28.7.2021 אושר הסכם פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה כייצוגית שהגיש משרדנו כנגד חברת התעופה Turkish Airlines. במסגרת הסכם הפשרה התחייבה טורקיש להשיב לציבור סך של כ 1,000,000 דולר ארה"ב בגין מיסי נמל ששלומה לה ולא הועברו ליעדם. כמו כן התחייבה טורקיש ליידע את לקוחותיה מעתה והלאה, בשלל אמצעי יידוע, אודות זכותם לדרוש השבה של מיסי נמל בעת אי ניצול כרטיס הטיסה (מצ"ב פסק הדין). למידע נוסף ראו הפרסום בעיתונות.
  • 16.04.23 אושרו מספר בקשות לאישור תובענות כייצוגיות כנגד בנקים מרכזיים בגין הפרת הוראות חוק השליחות משרדנו מייצג, בשיתוף עם משרד עו"ד שפירא בר-אור ושות', במספר בקשות לאישור תובענות כייצוגיות אשר הוגשו כנגד מספר בנקים מרכזיים בישראל. בבסיס בקשות האישור עומדת הטענה לפיה הבנקים מפרים את הוראות חוק השליחות כאשר הם מקבלים מבנקים קורספונדנטים, שהם בנקים בינ"ל המסייעים בביצוע העברת מט"ח לחו"ל, חלק מהעמלות הנגבות על ידי הבנקים הקורספונדטיים והכל ללא יידעו הלקוחות ועל חשבונם. ביום 16.2.2023 אישרה כב' השופטת אסתר שטמר את ניהול התובענה כייצוגית (מצ"ב ההחלטה). לפרסום בעיתונות.
  • 04.04.23 ניתן פסק דין בתובענה ייצוגית כנגד חברת התעופה אירופלוט – ת"צ 48007-07-18 ארנפלד ד' איירופלוט רושיון איירליינס ביום 18.7.2017 הוגשה על ידי משרדנו בקשה לאישור תובענה כייצוגית כנגד חברת אירופלוט רושיון איירלינס שעניינה, בתמצית, בטענה לפיה אירופלוט מבטלת ללקוחותיה שלא כדין את מקטעי הטיסה במקרה בו לא נעשה שימוש באחד ממקטעי הטיסה שבכרטיס. הבקשה לאישור תובענה כייצוגית אושרה על ידי כב' השופט אסתר שטמר ביום 10.4.2022 (מצ"ב ההחלטה) ולאחרונה אף ניתן פסק דין בתובענה הייצוגית עצמה המחייב את אירופלוט לשלם לציבור (באמעות הקרן לחלוקת כספים שנפסקו כסעד) סך של כ 12,700,000 ש"ח (כולל רכיבי הצמדה) (מצ"ב פס"ד). למידע נוסף ראו: https://did.li/7P5fT.