Sky Tower Tel-Aviv

משרדנו מייצג קבוצת רוכשים בהקמת מגדל משרדים יוקרתי הכולל 37,000 מ"ר מסחרי ב 31 קומות. מדובר באחד ממתחמי העסקים הגדולים בתל אביב אשר  ממוקם בצומת הרחובות המסגר ויצחק שדה.